Нова жилищна сграда за целогодишно обитаване от дървени конструкции тип „Бунгало“ и самостоятелна гаражна клетка с мокър възел находящи се в УПИ Х-1105, кв.32, ул. „Ясен“ 19, м. „в.з.Банкя“, гр. Банкя с идентификатор 02659.2194.1105

Код обект: 032.023
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Дървена
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание:

Обект на настоящият проект са две постройки – основна сграда и гараж.Основната сграда е с правоъгълна в план форма с размери 9.185/8.855м и максимална височина +6,10. Представлява постройка, с партер и частичен първи етаж. Покривът е едноскатен. Гаражът е едноетажна постройка с размери 6.29/4.96 и максимална височина +3.11. Покривът е плосък с наклон за отичане посока в посока юг.

Година на проектиране 2015г.

Фаза Работен Проект.

РЗП: 135 м2