Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK"Слънчев бряг-изток", общ. Несебър

Код обект: 001.026
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има правилна в план форма с дължина 78.80 м., широчина 13.65 м. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 17.87. Съдържа пет надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е с много слаб наклон.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна. Фундирането е във вид на фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са предимно безгредови, с дебелина 18см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривът е плосък, решен със стоманобетонна плоча. Година на проектиране: 2007г.

Година на построяване: 2008г.

РЗП: 7200 м2