Жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ Х - общински и УПИ ХI- общински, кв. 44, с. Свети Влас - юг, общ. Несебър

Код обект: 003.017
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание: Сградата има почти правоъгълна в план форма. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 13.80м. Съдържа 5 надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е със много слаб наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката.

Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането на сградата – във вид на фундаментна плоча с дебелина 50cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 14/18см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2007г.

РЗП: 1365 м2