Жилищна сграда в УПИ III - 214, кв. 5801, к.к. "Слънчев бряг - запад"

Код обект: 003.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищно сграда
Кратко описание: Сградата има правоъгълна в план форма. Височина от ниво първа до ниво последна плоча 14,50м., има частично излизане на до кота 17,65м. Съдържа четири надземни етажа (частично пет). Теренът в рамките на строителното петно е сравнително равен. Фундирането на сградата е вид на фундаментна гредоскара. Приети са еднотипни сечения на ивиците. Под асансьорното ядро има частична фундаметна плоча. Сградата е фундирана на една кота. Плочите са предимно от безгредови тип, с дебелина 18 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. .Вертикалните елементи са стоманобетонни колони. Проектирани са за поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалното натоварване, включително причинените от него огъващи моменти.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 1750 м2