Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-18, кв.15, с. Бистрица

Код обект: 001.024
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с дължина 18,65 м., широчина 13,45 м. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е променлива. Съдържа сутерен и два надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е с голям наклон.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна. Фундирането на сградата е във вид на единични и ивични фундаменти. Плочите са предимно безгредови, с дебелина 12,14,16 и 18см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са безгредови с греди по контура. Покривът е с дървена конструкция.

Година на проектиране: 2006г.

РЗП: 650 м2