ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XII-23.17, кв.47 по плана за регулация на м.“Соларски път“ в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище

Код обект: 028.015
Проектни части: Конструкции,ПБЗ
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Предмет на този проект е изграждането на еднофамилна двуетажна жилищна сграда без сутерен. Максималните размери в плана са 14.35 / 13.00 и максимална височина +8.53. Сградата има ограничения по периметъра на застрояването – сграда от западната страна и улица от южната страна.

Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, скелетна. Състои се от ивични и единични основи, колони, стоманобетонни стени и стоманобетонни плочи. Покривът е четирискатен – дървена конструкция – дървени подложни столици, ребра и дъсчена обшивка.

Година на проектиране 2019г.

Година на построяване 2020г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 260 м2