Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Код обект: 022.007
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Други съоръжения
Тип конструкция: Стоманена
Предназначение: Друго
Кратко описание:

Конструкцията на укрепващото съоръжение представлява пространствена ферма стъпила върху обсадни греди тип 1 и тип 4 на пилотни групи. Самата ферма се състои от две равнинни ферми укрепени помежду си с хоризонтални и наклонени връзки. Поради това че стъпването на фермите е на различно ниво , предвидено е столче при стъпването върху греда тип 1.

Година на проектиране 2007г.

Година на строителство 2007г.

Фаза Работен проект.