Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община

Код обект: 003.014
Име обект: Вилно селище „Слънчев хълм“ м.Сулуджана, земл.Кошарица, имот 015297 Индивидуални къщи тип А, В, С, Д и Е
Възложител: ЕТ „АРТТЕМЗ“ – Румяна Тихолова
„Булинвестмент“ ООД
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилни къщи
Кратко описание: Обектът представлява вилно селище с множество сгради. Разработени са пет основни варианта на двуетажни еднофамилни къщи долепени огледално по двойки на калкан. Къщите са разположени по дължина на парцела, следвайки наклона на терена, като подходът към тях е осигурен от север, а всички тераси и балкони са ориентирани на юг. Към къщите има навес барбекю, открит басейн и вътрешно комплексни пътища.  Петното на къщите е около 8м на 8,5м , първа плоча на кота +2,80 и втора покривна плоча на +5,55.

Конструкцията на къщите е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна. Фундирането на сградата е смесено – във вид на ивични фундаменти, съчетани с отделни обединени стоманобетонни стъпки под колони и шайби. Поради голямата денивилация на терена, при калкана под по-високо фундираната сграда е предвиден изравнителен подложен бетон.Плочите са предимно от грдови тип, с дебелина 12,14,см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

РЗП: 1800 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2007г.
Година на построяване: 2008г.
Партньори: Самостоятелно