Вилно селищи Колокита, гр. Созопол

Код обект: 002.003
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство

Високо строителство

Тип конструкция: Стоманобетонна

Стоманена

Предназначение: Жилищна сграда

Обществена сграда

Кратко описание: Комплекс Колокита включва 40 сгради – самостоятелни и редови еднофамилни къщи и апартаменти. Всяка сграда е грижливо ситуирана според теренните особености, като за всяко жилище е осигурена гледка към морето.Предвидени са и ресторант, търговско-административен комплекс и спортна зона с тенис-кортове, три плувни басейна и фитнес-клуб. Обект на проектирани от наша страна са редови къщи част II – къщи с номера от 1 до 18, част IV – къщи 5 и 6, ресторант и търговски център.

Конструкцията на редовите сгради е стоманобетонна, масивна, рамкова. Фундаментите са ивични. Плочите са предимно гредов тип. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Ресторантът и търговският център имат смесена рамкова конструкция. Първите две нива са масивни  от стоманобетон. Писледното ниво е със стоманена конструкция поради големите подпорни разстояния. Стоманената конструкция е развита със рамки от стоманени колони, греди и ферми. Има развити и Х-връзки за устойчивост на хоризонтални въздействия.

Година на проектиране: 2005г.