Вилна сграда в УПИ VII-1716, кв. 111, ул. "Бор", гр. Банкя

Код обект: 003.003
Име обект: Вилна сграда в УПИ VII-1716, кв. 111, ул. „Бор“, гр. Банкя
Възложител: ЕТ „АРТТЕМЗ“ – Румяна Тихолова
“ Ориндж дизайн” ЕООД
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Сградата има сложна, вписваща се в правоъгълник в план форма с дължина 17,55 м. и широчина 16,00 м. Височина от ниво наземна плоча до ниво последна плоча в размер на 5,60 м. Съдържа два надземни етажа. Покривът е скатен. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна.

Фундирането на сградата е смесено – във вид на ивични фундаменти, съчетани с отделни обединени стоманобетонни стъпки под колони (тип фундаментна плоча), свързани с рандбалки.Плочите са от гредов тип, с дебелина до 18 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривът е скатен и с дървена конструкция. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони. Проектирани са за поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалното натоварване, включително причинените от него огъващи моменти.

РЗП: 320 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2004г.
Година на построяване: 2005г.
Партньори: Самостоятелно