Ваканционно селище “Мери Бийч” в УПИ II-367, кв. 3803, кк СЛЪНЧЕВ БРЯГ - запад, Блокове А, А1, B, С и басейн

Код обект: 001.009
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Обектът се състои от 4 самостоятелни сгради образуващи вилното селище. Всяка от сградите е пететажна без сутерен, с усвоено подпокривно пространство. Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид на фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са безгредови с греди по контура. Покривът е скатен, направен от стоманобетонна плоча.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 8900 м2
Партньори: Съвместно с инж. Красимир Величков