АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ в УПИ II, кв.27 КК"Слънчев бряг- изток"

Код обект: 001.023
Име обект: АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ в УПИ II, кв.27 КК“Слънчев бряг- изток“  ( хотел Маринер )
Възложител: Ахитектурно строителна асоциация
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Обектът представлява седеметажна сграда без сутерен. Максималните размери в план са 53.40/52.75м и максимална височина 24.85м. Сградата е с неправилна в план форма, поради което е разделена на две тела с конструктивна фуга. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, рамкова.  Фундирането е във вид на гладка фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са предимно безгредови. Покривът е с плосък със стоманобетонна конструкция.
РЗП: 10500 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2005г.
Година на построяване: 2006г.
Партньори: Съвместно с инж. Красимир Величков