Апартаментен комплекс в УПИ IV-213001 в кв.1 по ЧПУП к.к."Обзор-север", земл. гр.Обзор

Код обект: 037.001
Име обект: Апартаментен комплекс в УПИ IV-213001 в кв.1 по ЧПУП к.к.“Обзор-север“, земл. гр.Обзор
Възложител: арх. Васил Ралчев , арх. Кирил Бойчев
Сандроуз холидейз ЕООД
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Обектът се състои от основна сграда, разделена на две тела посредством фуга. Сградата има правоъгълна в план форма, като фугата я разделя на два правоъгълни блока с размери съответно:- Блок 1 дължина 64,55 м. , широчина 20,65 м. и Блок 2 с дължина 52,75 м. , широчина 21,05 м. Височина от ниво сутеренна настилка до ниво покрив в размер на 14.65м. Съдържа партерен етаж и пет надземни етажа. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и ст.б. диафрагми.
РЗП: 10600 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2011г.
Година на построяване:  2012г.
Партньори: Самостоятелно