Апартаментен комплекс в УПИ IV-213001 в кв.1 по ЧПУП к.к."Обзор-север", земл. гр.Обзор

Код обект: 037.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Обектът се състои от основна сграда, разделена на две тела посредством фуга. Сградата има правоъгълна в план форма, като фугата я разделя на два правоъгълни блока с размери съответно:- Блок 1 дължина 64,55 м. , широчина 20,65 м. и Блок 2 с дължина 52,75 м. , широчина 21,05 м. Височина от ниво сутеренна настилка до ниво покрив в размер на 14.65м. Съдържа партерен етаж и пет надземни етажа. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и ст.б. диафрагми.

Година на проектиране 2011г.

Година на строителство 2012г.

Фаза Технически Проект.

РЗП: 10600 м2