Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Код обект: 030.017
Име обект: Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ -,етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.
Възложител: Прототип ЕООД.
Министерство на културата.
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Други съоръжения
Тип конструкция: Стоманена
Стоманостоманобетонна
Предназначение: Друго
Кратко описание: Обекта представлява куполообразна структура с неправилна в план форма. Конструкцията на покриваната структура е разделеня на пет самостоятелни единици – три самостоятелни куполи (Западен, Среден и Източен) и две покривни конструкциите. Всеки купол се състои от решетъчна структура върху които ще стъпи стъкленото покритие стъпила на корава хоризонтална рамка. Двете покривни конструкции са проектирани със стоманени греди, върху които е стъпила стоманобетонна плоча върху профилирана ламарина.
РЗП: 1130 м2
Фаза: РП
Година на проектиране: 2016г.
Година на построяване: 2017г.
Партньори: Самостоятелно