Административно- жилищен комплекс “БОКАР”- бул. “България”

Код обект: 002.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Административно- жилищен комплекс “БОКАР” включва 48 отделни сгради: тип „градска къща“, комбинирани с апартаментни сгради в четири квартала.  Обект на проектиране са три от тези сгради с номера 29, 39, 43. Трите сгради имат партер и три надземни етажа. Имат различна в план форма с различни размери, но пари еднаквата етажност максималната кота е +10.50м. Всички сгради имат по два калкана.

Конструкцията на сградите е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна. Фундирането  е предимно във вид на фундаментна гредоскара. Котата на фундирана е една въпреки денивилацията на терена. Особеност представлява фундирането по съществуващите калкани, което заради по- голямата дълбочина на фундиране се извършва на кампади. Плочите са предимно гредов тип, с дебелина до 12 и 16см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривната конструкция също е решена като стоманобетонна плоча. Вертикалните елементи са  стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2003г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 1200 м2