Автосервиз и мивка, ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Код обект: 002.011
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Смесана
Предназначение: Автосервиз
Кратко описание: Обектът се състои от едноетажна сграда с правоъгълна в план форма с размери съответно:- дължина 23,05 м. , широчина 13,45 м.. Височината от ниво сутеренна настилка до ниво покрив е 5.50м. В рамките на сградата са оформени три зони – ниска стоманобетонна част, висока част със стоманена конструкция и стоманена козирка над автомивката. Предназначението на сградата е основно автосервиз с обслужващи помещения – офиси , склад и др. Над входа за автосервиза има козирка от стоманена конструкция с кота горен ръб +6.40. Към офиса е долепена козирка от метална конструкция с кота горен ръб +4.68 , под която се предвижда автомивка.

Конструкцията на автосервиза е от смесена рамкова. Фундирането на сградата е във вид на единични и ивични фундаменти с дебелина 30cm , свързани с рандбалки с височина 40 и 70см. Плочата над офисната част е гредова, с дебелина 12см. Гредите по контура са обратни , оформяйки борд 40см над плочата. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Стоманената конструкция се състои от стоманобетонни рамки, стъпили на южната фасада на единични фундаменти, а на северната фасада на стоманобетонните колони на монолитната конструкция. Сеченията на колоните са HEA240, а на основните греди IPE360. Върху гредите в една равнина се монтират столици със сечение U200 през разстояние 1.92м. Върху столиците се монтира LT ламарина, върху която се монтират послойно топло и хидроизолация.

Козирката над автомивката представлява стоманена гредоскара, стъпила от едната страна на две V образни колони и от другата на две стоманобетонни колонки върху ниското стоманобетонно тяло. Основните греди са със сечение HEA200 , а столиците са от IPE220. Върху столиците се монтира LT ламарина. Колоните са стъпили на единични фундаменти.

Година на проектиране: 2013г.

РЗП: 350 м2