Автомагистрала ”Струма” - Лот 2, Участък ”Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+482.59 Надлез над АМ Струма при км 341+670.32 Пътен възел Бобошево

 

Код обект: 043.006
Име обект: Автомагистрала ”Струма” – Лот 2, Участък ”Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+482.59 Надлез над АМ Струма при км 341+670.32 Пътен възел Бобошево
Възложител: Агенция ”Пътна Инфраструктура“
ГБС
Проектни части: Конструкции
ПБЗ
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Пътно строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Мост
Кратко описание: Надлез над АМ Струма при КМ 341+670.32 – пътен възел Бобошево е проектиран като четириотворно съоръжение с дължина на отделните отвори 18,17м + 2х18,10м+ 18,17м и обща дължина от 72,48м. Връхната конструкция е от сглобяеми греди от предварително напрегнат стоманобетон от вида ГТ75 с дължини 18,00м. В напречна посока гредите са 8 броя през осови разстояния 148 и 149см. Върху гредите се изпълнява пътна плоча с дебелина 16см.Тротоарните блокове са с ширина 200см – външен и 176см – вътрешен размер. Върху тротоарния блок се монтира СПО със степен на задържане H2W4 и парапет с височина 110см. Фугите са „открит“ тип с обща дилатация до 50мм има при двата устоя. Главните греди лагеруват върху неопренови лагери 300/200/74mm – еднакви при устоите и стълбовете. Устоите са монолитни стоманобетонни, обсипни. Съставени са от ригел с конзолни крила върху три броя правоъгълни колони. Стълбовете са стоманобетонни и представляват двуконзолен ригел върху два броя кръгли колони.
РЗП:
Фаза: РП
Година на проектиране: 2013г.
Година на построяване: 2014г.
Партньори: Самостоятелно