Новини

Изграждане на солари на покривна плоча на обект: “Жилищна сграда с апартаменти сезонно обитаване, УПИ VII – 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг – запад, общ. Несебър”

Изграждане на солари на покривна плоча на обект: “Жилищна сграда с апартаменти сезонно обитаване, УПИ VII - 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър” Код обект: 003.028 Проектни части: Конструкции Предназначение: Становище Кратко описание: Становището...

Смяна предназначение на същ. магазин в салон за красота – гр. София ул. Майор Юрий Гагарин 22А

Смяна предназначение на същ. магазин в салон за красота – гр. София ул. Майор Юрий Гагарин 22А Код обект: 003.027 Проектни части: Конструкции Предназначение: Становище Кратко описание: Становището дава положителна оценка за смяната на предназначението на съществуващ...
Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект   Код обект: 014.019 Проектни части: Хидротехническа Тип конструкция: Друга Предназначение: Хидро-съорижение Кратко описание: Проекът обхваща укрепителни...