Новини

Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда с преустройство на приземен етаж, УПИ XXIV-183, кв.50, квартал Бояна, гр.София

Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда с преустройство на приземен етаж, УПИ XXIV-183, кв.50, квартал Бояна, гр.София Код обект: 008.014 Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна...

Проект на дървен покрив и усилване на основи на еднофамилна сграда с адм. адрес ул. Джеймс Баучер №3 гр. Севлиево

Проект на дървен покрив и усилване на основи на еднофамилна сграда с адм. адрес ул. Джеймс Баучер №3 гр. Севлиево Код обект: 007.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна, Дървена Предназначение:...
Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343  , кв. 33, м.Киноцентър

Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343 , кв. 33, м.Киноцентър

Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343 , кв. 33, м.Киноцентър   Код обект: 003.023 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Детска градина...

Усилване на вили 15, 16 в Американски колеж гр. София

Усилване на вили 15, 16 в Американски колеж гр. София Код обект: 002.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Обекти на проектиране са къщи №15 и №16...

Усилване на еднофамилна къща,УПИ III-3,Iдял,кв.15 м.“Горна Баня“,р-н Овча купел,София

Усилване на еднофамилна къща,УПИ III-3,Iдял,кв.15 м."Горна Баня",р-н Овча купел,София Код обект: 002.006 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкции Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: ХЕднофамилна къща Кратко описание: Обектът...

Ведомствено общежитие на ЕТД „Почивен комплекс – РМ” ЕООД с 84 стаи, находящо се в гр.София,район Кремиковци, кв.43а , п.679, м.гр. Бухово

Ведомствено общежитие на ЕТД „Почивен комплекс – РМ” ЕООД с 84 стаи, находящо се в гр.София,район Кремиковци, кв.43а , п.679, м.гр. Бухово Код обект: 001.025 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкциа Тип конструкция: Сглобяема...

Хотел Медикъл и SPA „ДРИЙМ ФОРЕСТ“ категория пет звезди“ в УПИ I 3330,6506,6507,V3162,6506,6507,3330 кв. 1841 по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

Хотел Медикъл и SPA „ДРИЙМ ФОРЕСТ“ категория пет звезди“ в УПИ I 3330,6506,6507,V3162,6506,6507,3330 кв. 1841 по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик Код обект: 047.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкция,...
Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел „Простор“, Природен Парк „Витоша“, Район „Витоша“, Столична Община

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел „Простор“, Природен Парк „Витоша“, Район „Витоша“, Столична Община

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община Код обект: 021.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Реконструкция и Усилване Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел...