Екип

За всяка конкретна задача съдзаваме подходящ екип от специалисти. Повечето проектанти притежват издадени от КАБ и КИИП удостоверения за пълна проектанстка правоспособност (ППП). Инж. В.Михов и инж. П.Петков имат правоспособност на контролни инженери (КТК). Дружеството поощрява развитието на своя персонал. Периодично провеждаме вътрешнофирмено обучение. Организираме и външни обучения за целия екип или за отделни колеги, които искат да се развият в определена посока. 

инж. Велислав Петров Михов

ППП, КТК

25 години стаж
офис София

инж. Даниел Николов Данков

ППП

25 години стаж
офис Дряново

Николай Щерев Симов

техник

5 години стаж
офис София

инж. Пламен Йорданов Петков

ППП, КТК

32 години стаж
офис София

инж. Владимир Петров Астарджиев

ППП

10 години стаж
офис София

инж. Теодора Антонова Панчева

ОПП

8 години стаж
офис Стара Загора

инж. Милена Ганчева Михова

ППП

25 години стаж
офис София

инж. Живко Георгиев Михайлов

ППП

17 години стаж
офис София

Екипът поддържа добри контакти и работи отлично с различни държавни и общински структури, дружества и физически лица от всички сфери на строителството. Отличните взаимоотношения с възложители, проектанти, строителен надзор и строители винаги водят до резултат с високо качество.