Екип

За всяка конкретна задача съдзаваме подходящ екип от специалисти. Повечето проектанти притежват издадени от КАБ и КИИП удостоверения за пълна проектанстка правоспособност (ППП). Инж. В.Михов и инж. П.Петков имат правоспособност на контролни инженери (КТК). Дружеството поощрява развитието на своя персонал. Периодично провеждаме вътрешнофирмено обучение. Организираме и външни обучения за целия екип или за отделни колеги, които искат да се развият в определена посока. 

инж. Велислав Петров Михов

ППП, КТК

25 години стаж
офис София

инж. Даниел Николов Данков

ППП

25 години стаж
офис Дряново

Николай Щерев Симов

техник

7 години стаж
офис София

инж. Пламен Йорданов Петков

ППП, КТК

32 години стаж
офис София

инж. Владимир Петров Астарджиев

ППП

10 години стаж
офис София

инж. Милена Ганчева Михова

ППП

25 години стаж
офис София

инж. Живко Георгиев Михайлов

ППП

17 години стаж
офис София

Екипът поддържа добри контакти и работи отлично с различни държавни и общински структури, дружества и физически лица от всички сфери на строителството. Отличните взаимоотношения с възложители, проектанти, строителен надзор и строители винаги водят до резултат с високо качество.