Новини

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV–1207, кв. 74, по плана на гр. София, . „Манастирски ливади – запад“, р-н „Витоша“ – СО, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV–1207, кв. 74, по плана на гр. София, . „Манастирски ливади - запад“, р-н „Витоша“ - СО, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №2 Код обект: 014.023 Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XIII-16 , кв.255 , местн.”Павлово-Бъкстон-Триъгълника”,гр. София

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XIII-16 , кв.255 , местн.”Павлово-Бъкстон-Триъгълника”,гр. София Код обект: 011.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда...

Две жилищни сгради с магазин и подземни УПИ III 423, кв.200, м. Павлово- Букстон, р-н Витоша, гр. София

Две жилищни сгради с магазин и подземни УПИ III 423, кв.200, м. Павлово- Букстон, р-н Витоша, гр. София Код обект: 011.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание:...

Жилищни сгради с магазини, офисигаражи, трафопост и подземни гаражи УПИ XI-20,344,376, кв.56м. „Манастирски ливади-запад“, гр. София БЛОК A, B,C

Жилищни сгради с магазини, офисигаражи, трафопост и подземни гаражи УПИ XI-20,344,376, кв.56м. "Манастирски ливади-запад", гр. София БЛОК A, B,C Код обект: 010.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Жилищна сграда №3 в упи II-1387, кв.43, местност „Манастирски ливади-запад“, гр.София

Жилищна сграда №3 в упи II-1387, кв.43, местност "Манастирски ливади-запад", гр.София Код обект: 010.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има...

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VI 904, кв. 60, местност Витоша Вец Симеоново , гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VI 904, кв. 60, местност Витоша Вец Симеоново , гр.София Код обект: 008.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата...

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ V – 266 за ЖС И ОФИСИ, кв. 87, м. „Лагера“, гр. СОФИЯ

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“ Код обект: 008.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Обектът е с...

Жилищна сграда с подземен гараж и магазини в УПИ VIII-1675 кв.46 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Жилищна сграда с подземен гараж и магазини в УПИ VIII-1675 кв.46 м. "Манастирски ливади - запад", гр. София Код обект: 008.006 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...
Офис сграда – шоу руум с магазини“п-л X720 в УПИ V 369а, 943, 992, 1015, кв. 184в местност “ Гърдова глава “ София

Офис сграда – шоу руум с магазини“п-л X720 в УПИ V 369а, 943, 992, 1015, кв. 184в местност “ Гърдова глава “ София

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“ Код обект: 008.004 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Обществена сграда Кратко описание: Сградата...

Жилищна сграда с офис, ски- работилница и подземен гараж УПИ XI- 253, кв.58 по плана на гр. София, кв. Бояна

Жилищна сграда с офис, ски- работилница и подземен гараж УПИ XI- 253, кв.58 по плана на гр. София, кв. Бояна Код обект: 008.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XII-23.17, кв.47 по плана за регулация на м.“Соларски път“ в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XII-23.17, кв.47 по плана за регулация на м.“Соларски път“ в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище Код обект: 028.015 Проектни части: Конструкции,ПБЗ Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда с преустройство на приземен етаж, УПИ XXIV-183, кв.50, квартал Бояна, гр.София

Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда с преустройство на приземен етаж, УПИ XXIV-183, кв.50, квартал Бояна, гр.София Код обект: 008.014 Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна...

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX – 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“ Код обект: 008.016 Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание:...

СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта

СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта Код обект: 022.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други Съоръжения Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Друго Кратко описание: Проектът разглежда направата...

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР в УПИ VI, имот с идентификатор по КККР 35028.9.246, с. Кабиле, м. Кору дере, община Тунджа, област Ямбол

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР в УПИ VI, имот с идентификатор по КККР 35028.9.246, с. Кабиле, м. Кору дере, община Тунджа, област ЯмболХЕД Марес България / Пазарджик Код обект: 046.012 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция:...

Проект на дървен покрив и усилване на основи на еднофамилна сграда с адм. адрес ул. Джеймс Баучер №3 гр. Севлиево

Проект на дървен покрив и усилване на основи на еднофамилна сграда с адм. адрес ул. Джеймс Баучер №3 гр. Севлиево Код обект: 007.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна, Дървена Предназначение:...

Усилване на междуетажна плоча София, ул. Сан Стефано 27 ет.3

Усилване на междуетажна плоча София, ул. Сан Стефано 27 ет.3 Код обект: 007.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Съществуващата сграда е 4 етажна, масивна,...

Жилищна сграда в УПИ XV 593, кв. 63, м.Бояна, гр.София

Жилищна сграда в УПИ XV 593, кв. 63, м.Бояна, гр.София Код обект: 007.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има неправилна в план форма с...
ХЕД Марес България / Пазарджик

ХЕД Марес България / Пазарджик

ХЕД Марес България / Пазарджик Код обект: 005.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Промишлена сграда Кратко описание: Обектът представлява промишлена сграда тип хале с размери 31.25/82.00м и...

Жилищни сгради, намираща се в УПИ I-362,кв. 32, ул. Любомир Андрейчин N2, в.з.“Киноцентър – I част“, район Витоша, гр.София

Жилищни сгради, намираща се в УПИ I-362,кв. 32, ул. Любомир Андрейчин N2, в.з."Киноцентър - I част", район Витоша, гр.София Код обект: 003.026 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна...
Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343 , кв. 33, м.Киноцентър

Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343 , кв. 33, м.Киноцентър

Промяна по време на строителство и смяна предназначение на жилищна сграда УПИ ХІІ/343 , кв. 33, м.Киноцентър   Код обект: 003.023 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Детска градина...

Преустройство и надстройка на съществуваща жилищнасграда (бивше кметство) в къща за гости, находяща се в УПИ № I кв. 35 по плана на с. Генерал Тошево , област Ямбол

Преустройство и надстройка на съществуваща жилищнасграда (бивше кметство) в къща за гости, находяща се в УПИ № I кв. 35 по плана на с. Генерал Тошево , област Ямбол Код обект: 003.020 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкции Тип...

Жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ Х – общински и УПИ ХI- общински, кв. 44, с. Свети Влас – юг, общ. Несебър

Жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ Х - общински и УПИ ХI- общински, кв. 44, с. Свети Влас - юг, общ. Несебър Код обект: 003.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

Обслужваща сграда със СПА център и конферентен блок УПИ II кв. 41 в Слънчев бряг хотел към хотел Хризантема

Обслужваща сграда със СПА център и конферентен блок УПИ II кв. 41 в Слънчев бряг хотел към хотел Хризантема Код обект: 003.016 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена Предназначение: Обществена сграда...

Жилищна сграда тип „A“ находяща се в УПИ V – 3261 кв.3 , село Синеморец, м. Поляните, общ.Царево

Жилищна сграда тип "A" находяща се в УПИ V - 3261 кв.3 , село Синеморец, м. Поляните, общ.Царево , обл. Бургас - сгради А, Б, С и басейн Код обект: 003.015 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение:...
Вилно селище „Слънчев хълм“ м.Сулуджана, земл.Кошарица, имот 015297 Индивидуални къщи тип А, В, С, Д и Е

Вилно селище „Слънчев хълм“ м.Сулуджана, земл.Кошарица, имот 015297 Индивидуални къщи тип А, В, С, Д и Е

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община Код обект: 003.014 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилни къщи...
Хотел с боулинг зала в УПИ III-477, кв. 3303, кк Слънчев бряг- запад Община Несебър – Блок А, Блок B и Басейн

Хотел с боулинг зала в УПИ III-477, кв. 3303, кк Слънчев бряг- запад Община Несебър – Блок А, Блок B и Басейн

Хотел с боулинг зала в УПИ III-477, кв. 3303, кк Слънчев бряг- запад Община Несебър - Блок А, Блок B и Басейн Код обект: 003.012 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание:...
Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване „Диана“ ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване „Диана“ ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване "Диана" ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър Код обект: 003.013 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване, УПИ VII – 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг – запад, общ. Несебър – Блок А, Блок B и Басейн

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване, УПИ VII - 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър - Блок А, Блок B и Басейн Код обект: 003.011 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...
Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V – 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг – запад ,общ. Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V – 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг – запад ,общ. Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V - 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг - запад ,общ. Несебър Код обект: 003.010 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда...
Еднофамилна жилищна сграда УПИ VI-63, кв. 10, с.о. Инцараки, общ. Несебър

Еднофамилна жилищна сграда УПИ VI-63, кв. 10, с.о. Инцараки, общ. Несебър

Еднофамилна жилищна сграда УПИ VI-63, кв. 10, с.о. Инцараки, общ. Несебър Код обект: 003.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Сградата има сложна,...

Хотел УПИ IV-83, кв. 7503, к.к. „Слънчев бряг – запад“

Хотел УПИ IV-83, кв. 7503, к.к. "Слънчев бряг - запад" Код обект: 003.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Сградата има правоъгълна в план форма. Височина от ниво...

Хотел – тип апартаменти УПИ I 62, кв. 7501, к.к. Слънчев бряг-запад

Хотел - тип апартаменти УПИ I 62, кв. 7501, к.к. Слънчев бряг-запад Код обект: 003.006 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Сградата има приблизително правоъгълна в...

Жилищна сграда в УПИ III – 214, кв. 5801, к.к. „Слънчев бряг – запад“

Жилищна сграда в УПИ III - 214, кв. 5801, к.к. "Слънчев бряг - запад" Код обект: 003.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищно сграда Кратко описание: Сградата има правоъгълна в план...

Жилищна сграда във вилна зона гр. Банкя, ул. „Бор“, УПИ III 2455, кв. 111

Жилищна сграда във вилна зона гр. Банкя, ул. "Бор", УПИ III 2455, кв. 111 Код обект: 003.004 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Сградата има сложна,...
Вилна сграда в УПИ VII-1716, кв. 111, ул. „Бор“, гр. Банкя

Вилна сграда в УПИ VII-1716, кв. 111, ул. „Бор“, гр. Банкя

Вилна сграда в УПИ VII-1716, кв. 111, ул. "Бор", гр. Банкя Код обект: 003.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Сградата има сложна, вписваща се в...

Хотел в УПИ I – 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг – запад общ. Несебър

Хотел в УПИ I - 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг - запад общ. Несебър Код обект: 003.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Обектът се състои от основна сграда,...
Магазин – УПИ II, кв.53, м.“Враждебна – Юг, София

Магазин – УПИ II, кв.53, м.“Враждебна – Юг, София

Магазин - УПИ II, кв.53, м."Враждебна - Юг, София Код обект: 004.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, стоманена Предназначение: Обществена сграда Кратко описание: Сградата има силно неправилна в план...

Жилищна сграда с покрит басейн в УПИ I-5500, кв. 7а, м. „кв. Горна Баня“, гр. София

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община Код обект: 002.014 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищно сгродо...

Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември Код обект: 002.013 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Обектът се...

Автосервиз и мивка, ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Автосервиз и мивка, ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември Код обект: 002.011 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Смесана Предназначение: Автосервиз Кратко описание: Обектът се състои от едноетажна...

Офисна сграда с жилищна част УПИ I-113, кв. 1, м.Градина – Изток, район Панчарево, София

Офисна сграда с жилищна част УПИ I-113, кв. 1, м.Градина - Изток, район Панчарево, София Код обект: 002.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищно сграда Обществена сграда Кратко...

Къща за гости,УПИ II-3499,3499а,3498 кв.114-ЦГЧ,гр.Габрово

Къща за гости,УПИ II-3499,3499а,3498 кв.114-ЦГЧ,гр.Габрово Код обект: 002.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Обектът представлява двуетажна еднофамилна...

Усилване на вили 15, 16 в Американски колеж гр. София

Усилване на вили 15, 16 в Американски колеж гр. София Код обект: 002.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкция Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Обекти на проектиране са къщи №15 и №16...

Усилване на еднофамилна къща,УПИ III-3,Iдял,кв.15 м.“Горна Баня“,р-н Овча купел,София

Усилване на еднофамилна къща,УПИ III-3,Iдял,кв.15 м."Горна Баня",р-н Овча купел,София Код обект: 002.006 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкции Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: ХЕднофамилна къща Кратко описание: Обектът...
ВИЛНО СЕЛИЩЕ “КОЛОКИТА”, ГР. СОЗОПОЛ

ВИЛНО СЕЛИЩЕ “КОЛОКИТА”, ГР. СОЗОПОЛ

Вилно селищи Колокита, гр. Созопол Код обект: 002.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Стоманена Предназначение: Жилищна сграда Обществена сграда Кратко описание: Комплекс Колокита...

Жилищна сграда – София м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, кв. 3а, парцел УПИ X 720

Жилищна сграда - София м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, кв. 3а, парцел УПИ X 720 Код обект: 002.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има неправилна в...

Административно- жилищен комплекс “БОКАР”- бул. “България”

Административно- жилищен комплекс “БОКАР”- бул. “България” Код обект: 002.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Административно- жилищен комплекс...
Апартаменти за сезонно ползване „Олд Несебър Хилс“, м. „Юрта Балкана“, имот No201013, землището на гр. Несебър

Апартаменти за сезонно ползване „Олд Несебър Хилс“, м. „Юрта Балкана“, имот No201013, землището на гр. Несебър

Апартаменти за сезонно ползване "Олд Несебър Хилс", м. "Юрта Балкана", имот No201013, землището на гр. Несебър Код обект: 001.029 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

Жилищна сграда с търговски партер, лекарски кабинети и подземни гаражи в УПИ VII, кв.61, ЦГЧ на гр. Кърджали

Жилищна сграда с търговски партер, лекарски кабинети и подземни гаражи в УПИ VII, кв.61, ЦГЧ на гр. Кърджали Код обект: 001.028 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...
Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK“Слънчев бряг-изток“, общ. Несебър

Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK“Слънчев бряг-изток“, общ. Несебър

Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK"Слънчев бряг-изток", общ. Несебър Код обект: 001.026 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

Ведомствено общежитие на ЕТД „Почивен комплекс – РМ” ЕООД с 84 стаи, находящо се в гр.София,район Кремиковци, кв.43а , п.679, м.гр. Бухово

Ведомствено общежитие на ЕТД „Почивен комплекс – РМ” ЕООД с 84 стаи, находящо се в гр.София,район Кремиковци, кв.43а , п.679, м.гр. Бухово Код обект: 001.025 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкциа Тип конструкция: Сглобяема...

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-18, кв.15, с. Бистрица

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-18, кв.15, с. Бистрица Код обект: 001.024 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Сградата има неправилна в план форма с...
АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ в УПИ II, кв.27 КК“Слънчев бряг- изток“

АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ в УПИ II, кв.27 КК“Слънчев бряг- изток“

АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ в УПИ II, кв.27 КК"Слънчев бряг- изток" Код обект: 001.023 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Обектът представлява седеметажна сграда без сутерен....
Почивна станция на „Асарел – Медет“ АД – гр.Созопол

Почивна станция на „Асарел – Медет“ АД – гр.Созопол

Почивна станция на "Асарел - Медет" АД - гр.Созопол ( хотел Корал ) Код обект: 001.021 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Сградата има неправилна в план, близка до...

Жилищни сгради в кв.656а, УПИ-III,гр. Стара Загора

Жилищни сгради в кв.656а, УПИ-III,гр. Стара Загора Код обект: 001.019 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Сградата има силно неправилна в план форма....
Жилищна сграда „Трите еделвайса“ в имот No 013034, м. Грамадето, гр. Банско

Жилищна сграда „Трите еделвайса“ в имот No 013034, м. Грамадето, гр. Банско

Жилищна сграда "Трите еделвайса" в имот No 013034, м. Грамадето, гр. Банско Код обект: 001.016 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има неправилна в...
ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. „СЛАВЯНСКА“ 71 кв. 90, УПИ XII-2397

ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. „СЛАВЯНСКА“ 71 кв. 90, УПИ XII-2397

ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. "СЛАВЯНСКА" 71 кв. 90, УПИ XII-2397 Код обект: 001.015 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Обектът представлява...

Представителна сграда с апартаменти и обслужван, УПИ III,кв.71 по плана на КК“Слънчев бряг- изток“

Представителна сграда с апартаменти и обслужван, УПИ III,кв.71 по плана на КК"Слънчев бряг- изток" Код обект: 001.011 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Обектът...

Ваканционно селище “Мери Бийч” в УПИ II-367, кв. 3803, кк СЛЪНЧЕВ БРЯГ – запад

Ваканционно селище “Мери Бийч” в УПИ II-367, кв. 3803, кк СЛЪНЧЕВ БРЯГ - запад, Блокове А, А1, B, С и басейн Код обект: 001.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание:...

Представителна сграда с апартаменти и обслужван, УПИ IІ,кв.41 по плана на КК“Слънчев бряг- изток“

Представителна сграда с апартаменти и обслужван, УПИ IІ,кв.41 по плана на КК"Слънчев бряг- изток" - Блокове А, В и С Код обект: 001.010 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко...

Ловна хижа 1 в имот №321065, масив 321 в землището на гр.Любимец

Ловна хижа 1 в имот №321065, масив 321 в землището на гр.Любимец Код обект: 001.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Обектът представлява двуетажна жилищна...

Пристройка и надстройка на х-л “Астория” в УПИ VІІ, кв. 15 по ПУП на к. к. “Слънчев бряг – изток

Пристройка и надстройка на х-л “Астория” в УПИ VІІ, кв. 15 по ПУП на к. к. “Слънчев бряг – изток Код обект: 001.003 Проектни части: Конструкции Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Обектът представлява пристройка към високото тяло на...

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVI-1674, кв.86, м. „Горубляне“,р-н „Младост“, гр.София

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVI-1674, кв.86, м. "Горубляне",р-н "Младост", гр.София Код обект: 046.001 Проектни части: Конструкции Тип работа: Пълно проектиране Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Дървена Предназначение:...
Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ – 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14

Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ – 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14

Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ - 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14 Код обект: 039.008 Проектни части: Конструкции, ПБЗ, ПУСО Тип работа: Пълно проектиране Вид строителство: Високо строителство...
Апартаментен комплекс в УПИ IV-213001 в кв.1 по ЧПУП к.к.“Обзор-север“, земл. гр.Обзор

Апартаментен комплекс в УПИ IV-213001 в кв.1 по ЧПУП к.к.“Обзор-север“, земл. гр.Обзор

Апартаментен комплекс в УПИ IV-213001 в кв.1 по ЧПУП к.к."Обзор-север", земл. гр.Обзор Код обект: 037.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Обектът се състои от...

Жилищна сграда за целогодишно обитаване с дървена конструкция находящи се в УПИ Х-1105, кв.32, ул. „Ясен“ 19, гр. Банкя

Нова жилищна сграда за целогодишно обитаване от дървени конструкции тип „Бунгало“ и самостоятелна гаражна клетка с мокър възел находящи се в УПИ Х-1105, кв.32, ул. „Ясен“ 19, м. „в.з.Банкя“, гр. Банкя с идентификатор 02659.2194.1105 Код обект: 032.023 Проектни части:...
Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман“, р-н Панчарево

Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман“, р-н Панчарево

Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда и нова пристройка към нея със смесена, жилищна и административна функция ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман", р-н Панчарево Код обект: 032.001 Проектни части: Конструкции Вид...

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Станция 7 – Ротационна шахта. Временна платформа за кран Софийско метро Първи метродиаметър   Код обект: 022.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Решение на временна...

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър Код обект: 022.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Конструкцията на...
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-97, кв.17, 	в.з.“Бункера“, гр.София

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-97, кв.17, в.з.“Бункера“, гр.София

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-97, кв.17, в.з."Бункера", гр.София Код обект: 021.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Еднофамилна къща Кратко описание: Обектът представлява, монолитна...
Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел „Простор“, Природен Парк „Витоша“, Район „Витоша“, Столична Община

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел „Простор“, Природен Парк „Витоша“, Район „Витоша“, Столична Община

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община Код обект: 021.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Реконструкция и Усилване Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел...
Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София

Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София

Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София Код обект: 017.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание:...
Търговски център и офиси: Проект за реконструкция на сградите в УПИ XXI-4, кв. 36, м. “Центъра” , гр.София.

Търговски център и офиси: Проект за реконструкция на сградите в УПИ XXI-4, кв. 36, м. “Центъра” , гр.София.

Търговски център и офиси: Проект за реконструкция на сградите в УПИ XXI-4, кв. 36, м. “Центъра” , гр.София. Код обект: 017.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Обществена сграда Кратко...
Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект   Код обект: 014.019 Проектни части: Хидротехническа Тип конструкция: Друга Предназначение: Хидро-съорижение Кратко описание: Проекът обхваща укрепителни...
Пречиствателна станция за отпадъчни води за с.Мараш и с.Салманово в ПИ №88012 в землището на с. Салманово общ. Шумен

Пречиствателна станция за отпадъчни води за с.Мараш и с.Салманово в ПИ №88012 в землището на с. Салманово общ. Шумен

Пречиствателна станция за отпадъчни води за с.Мараш и с.Салманово в ПИ №88012 в землището на с. Салманово общ. Шумен   Код обект: 014.012 Проектни части: Aрхитектура, Конструкции, ВиК, ОВ, ПБЗ, Електро, ВП, Озеленяване, Технология Вид строителство: Пречиствателно...
ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София   Код обект: 014.008 Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда....
Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м.“Манастирски ливади – запад“, гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м.“Манастирски ливади – запад“, гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м."Манастирски ливади - запад", гр.София   Код обект: 014.003 Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна...
Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII – 1091a,1091 кв.47 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII – 1091a,1091 кв.47 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII - 1091a,1091 кв.47 м. "Манастирски ливади - запад", гр. София Код обект: 014.002 Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение:...
Автомагистрала ”Струма” – Лот 2, Участък  ”Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+482.59 Надлез над АМ Струма при км 341+670.32 Пътен възел Бобошево

Автомагистрала ”Струма” – Лот 2, Участък ”Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+482.59 Надлез над АМ Струма при км 341+670.32 Пътен възел Бобошево

Автомагистрала ”Струма” - Лот 2, Участък ”Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+482.59 Надлез над АМ Струма при км 341+670.32 Пътен възел Бобошево   Код обект: 043.006 Проектни части: Конструкции ПБЗ Вид строителство: Пътно строителство Тип конструкция:...
Офис сграда „C-център“, София, Младост

Офис сграда „C-център“, София, Младост

Офис сграда "C-център", София, Младост Код обект: 005.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманостоманобетонна Предназначение: Обществена сграда Кратко описание: Сградата представлява 10 етажна обществена сграда с...
Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта. Код обект: 030.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Стоманостоманобетонна Предназначение: Друго Кратко...