Новини

СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта

СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта Код обект: 022.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други Съоръжения Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Друго Кратко описание: Проектът разглежда направата...

ТЕНИС КОМПЛЕКС, София, Младост 1, УПИ I, кв.5, м. „Борисова градина – Погребите I ч.“

ТЕНИС КОМПЛЕКС, София, Младост 1, УПИ I, кв.5, м. "Борисова градина - Погребите I ч." Код обект: 005.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена Предназначение: Спортно съоръжение Кратко описание:...

Технически доклад за почивен комплекс в района на гр. Самоков

Технически доклад за почивен комплекс в района на гр. Самоков Код обект: 050.009 Възложител: UKTAM Bulgaria LLC Проектни части: Архитектура, Конструкции Вид строителство: Ниско Строителство, Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена, Дървена...

Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември Код обект: 002.013 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Обектът се...

Автосервиз и мивка, ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Автосервиз и мивка, ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември Код обект: 002.011 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Смесана Предназначение: Автосервиз Кратко описание: Обектът се състои от едноетажна...

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Станция 7 – Ротационна шахта. Временна платформа за кран Софийско метро Първи метродиаметър   Код обект: 022.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Решение на временна...

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър Код обект: 022.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Конструкцията на...
Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта. Код обект: 030.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Стоманостоманобетонна Предназначение: Друго Кратко...