Хотел - тип апартаменти УПИ I 62, кв. 7501, к.к. Слънчев бряг-запад

Код обект: 003.006
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Сградата има приблизително правоъгълна в план форма. Височина от ниво първа до ниво последна плоча 14,50м., има частично излизане на покрива над стълбите до кота 16,64м. Съдържа четири надземни етажа и покрив. Теренът в рамките на строителното петно е относително равен ( денивелация 0.25м ).

Фундирането на сградата е вид на фундаментна плоча с дебелина 50cm. За кота на фундиране е приета кота –1.95. Предвидени са обратни капители под по-тежките колони. Плочите са предимно от безгредови тип, с дебелина 16 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 4200 м2