Усилване на еднофамилна къща,УПИ III-3,Iдял,кв.15 м."Горна Баня",р-н Овча купел,София

Код обект: 002.006
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и реконструкции
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: ХЕднофамилна къща
Кратко описание: Обектът представлява сграда в Горна баня, построена до фаза груб строеж. Проектът касае укрепване на съществуващата конструкция и минимални нови части. Сградата има предоставен конструктивен проект, разрешение за строеж и протокол за завършване на груб строеж. Направено е пълно конструктивно заснемане, което установява редица отклонения на сградата от проекта. Отделно бе установено лошо състояние на голяма част от вертикалните стоманобетонни елементи (видима армировка , големи шупли) най вероятно вследствие на не добро уплътняване на бетона.

Вертикалните елементи имат необходима носеща способност за вертикални товари. Трябва да се вземат мерки за защита на армировката на същите , като се обмажат със саниращ разтвор. Относно носимоспособността на вертикалните елементи на хоризонтални товари , трябва да се направи усилване. Усилват се Ш1, Ш2 и Ш3.

Година на проектиране: 2006г.

Година на построяване: 2008г.

РЗП: 420 м2