Усилване на вили 15, 16 в Американски колеж гр. София

Код обект: 002.007
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и Реконструкция
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Обекти на проектиране са къщи №15 и №16 част от сградния фонд на Американския колеж. Целта на проекта е ремонт и разделяне на къщите като три самостоятелни апартаменти. Къщите представляват масивни двуетажни сгради със сутерен. Основите са  ивични бетонни фундаменти, ограждащи стени са бетонни до кота-терен. Плочите на двете нива са стоманобетонни и стъпват върху междинни и ограждащи носещи тухлени зидове чрез стоманобетонни пояси. Покривът е с дървена конструкция.

За сградите няма предоставена проектна документация. За целта бе направено пълно конструктивно обследване. С помощта на контролни изкопи, бе установено вида фундиране и кота фундиране. Бе направено пълно геометрично заснемане, както и якостно заснемане на характеристиките на бетона.  Бяха установени локални дефекти, като напукване на плочите и нарушено бетоново покритие. Носещата зидария е в добро състояние.

Конструктивните промени се свеждат до отваряне на нови врати и прозорци, затваряне на съществуващи такива, направа на нови стълби със стоманена и дървена конструкция, отваряне на нови отвори в плочата, саниране на дефектите на конструктивните елементи, както и на покрива.

Година на проектиране: 2008г.

Година на построяване: 2009г.

РЗП: 400 м2