Търговски център и офиси: Проект за реконструкция на сградите в УПИ XXI-4, кв. 36, м. “Центъра” , гр.София.

Код обект: 017.002
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма. Поради големите размери и различната височина сградата е разделена на два блока – 1 и 2. Блок 1 е с почти правоъгълна форма. Съдържа сутерен, шест надземниетажа и кула. Височина от ниво първа до ниво последна плоча е 22.04м. Блок 2 е с почти правоъгълна форма. Съдържа сутерен и четири надземни етажа . Височина от ниво първа до ниво последна плоча е 14.58м. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от гредови плочи,колони,ст.б.диафрагми и ст.б.рамки. 

Година на проектиране 2008г.

Година на построяване 2012г.

Фаза Работен проект.

РЗП: 5900 м2