ТЕНИС КОМПЛЕКС, София, Младост 1, УПИ I, кв.5, м. "Борисова градина - Погребите I ч."

Код обект: 005.003
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена
Предназначение: Спортно съоръжение
Кратко описание: Обектът представлява едноетажна сграда с полувкопан сутерен с максимални размери 46.85/69.60м и максимална височина 6.00м. Теренът в рамките на петното на сградата е равен. Няма ограничения по периметъра на застрояване. В обема на проекта влизат и стоманобетонните елементи по вертикалната планировка и трафопост.
Конструкцията е смесена, рамкова. Основите са стоманобетонни ивични. Колоните и и стените дъ първи етаж са стоманобетонни. Плочата на кота 0.00 е стоманобетонна гредова. Покривната конструкция, която оформя пространството на тенис залата е стоманена рамкова. покривът и ограждането е от термо панели.
По вертикалната планировка има проектирани множество стоманобетонни подпорни стени, трибуни и сервизни помещения.
Обект на проектиране бе цялата стоманобетонна конструкция.
Година на проектиране: 2003г.
Година на построяване: 2005г.
РЗП: 3100 м2