СЪНИ БИЙЧ КЛУБ, K.K. Слънчев бряг, УПИ I, кв. 30

Код обект: 001.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Обектът представлява 8-9етажна постройска с П-образна форма в план. Разделена е на 5 отделни тела посредством с работна фуга. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е с гладка фундаментна плоча. Вертикалните товари се поемат от стоманобетонни колони и стоманобетонни стени.  Земетръсните товари се поемат от стоманобетонни стени. Плочите са безградови. Покривната конструкция е дървена.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 32000 м2
Партньори: Съвместно с инж. доц. Людмил Оксанович