СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта

>

Код обект: 022.009
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Други Съоръжения
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Друго
Кратко описание:

Проектът разглежда направата ротационната шахта, част от втори метро диаметър.

Размерите на шахтата са 25/17м. Максималната дълбочина на изкоп е 15м. от повърхността на естествения терен. Дълбочината на шахтата от терена за археологически разкопки е 9,50м. От страна на хотел “Шератон “ в габарита на шахтата попада колектор от електрическата и водопроводна инфраструктура. В план шахтата е пресечена от водопровод и два канални клона.

Укрепващата конструкция се състои от пет основни елемента : /1/. Външни пилоти Ф 600мм и Ф800мм.,/2/ Стоманобетонна укрепваща рамка на кота 542,30 – част , /3/ Укрепване на съществуващия колектор, /4/ Стоманена временна конструкция на кота 536,40 и /5/ временна разделителна ограда от подлеза със стоманобетонни пилоти ф440мм

Проектът предвижда три основни етапа на изпълнение на ротационната шахта: /1/ Временно укрепване на изкопа за шахтата и временно подпиране на съществуващия колектор, /2/ Изпълнение на фундаментна плоча и стените по външния контур на шахтата. Направа на къса конзола на покривната плоча от страна на хотел “Шератон” с цел постоянно подпиране на колектора и /3/Изграждане на останалата част от постоянната конструкция на шахтата.

Година на проектиране 2006г.

Година на построяване 2007г.

Фаза Работен проект