Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас

Код обект: 044.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда, Обществена сграда
Кратко описание:

Сградата представлява 21 етажна сграда с две сутеренни етажи. Има правоъгълна в план форма с размери 55.80m / 20.75m. Максимална височина +70.20м. Конструкцията монолитна, стоманобетонна, скелетна – състояща се от фундаментна плоча, безгредови плочи, шайби и колони. Поради високата си етажност и двете подземни нива сградата има усложнени условия за фундиране. Укрепването на изкопа е направено с шлицови стени с дебелина 60см, се един ред анкери. Поради недостатъчна носимоспособност на почвата под фундаментната плоча има изпълнени шлицови стени.

Година на проектиране 2013г.

Година на строителство 2014г.

Фаза Технически Проект.

РЗП: 28000 м2
Партньори: Водещ проектант инж. Георги Гурев, Проект Консулт ЕООД