Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Код обект: 002.013
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Други съоръжения
Тип конструкция: Стоманена
Предназначение: Друго
Кратко описание: Обектът се състои от основна сграда, разделена на три тела посредством фуги и рампа към подземен гараж. Сградата има неправилна в план форма, като фугите я разделят на блокове с размери съответно- Блок 1 дължина 51.40 м., широчина 51.75 м.(23.80 на високото тяло) и височина 33,64м и Блок 2 с дължина 54.60м, широчина 51.20м (26.25м на високото тяло) и височина 34.67м , ниско тяло с размери дължина 30.40м и широчина 37.60 м, стигащо до кота 0.00 и рампа осигуряваща подхода към сградата. Съдържа един изцяло вкопан сутеренен етаж, два частично вкопани етажа , партер, седем надземни етажа и скатен покрив . Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони, ст.б. диафрагми и ст.б. рамки.

Година на проектиране: 2013г.

РЗП: 40 м2