Про Кредит Банк, клон Младост, ул. Ал. Малинов, гр. София кв. 9а , п-л II, ж.к. Младост

Код обект: 007.007
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Становище
Кратко описание: Становището дава положителна оценка за смяната на предназначението на съществуващ магазин в офис на Прокредит банк в съществуваща 5етажна жилищна сграда.
Няма промените в конструктивните елементи на сградата. Същите са в много добро състояние. Дава се решение за направа на нов трезор. Той е се прави на кота 0.00, изцяло стъпил на терена и на фуга от останалите елементи на сградата.
Година на проектиране: 2005г.
Година на построяване: 2005г.