Преустройство и промяна на предназначението на "Офис 1" в „Ателие №1“ и „Ателие №2“ в Жилищна сграда с идентиф. № 68134.1933.1214.1, в УПИ XI - 1214, кв. 74, м."Манастирски ливади - запад", р-н "Витоша"- СО, ул."Акад. Димитър Попов" № 6

Код обект: 008.020
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Становището се отнася за преустройството и промяната на предназначението на „Офис 1″ в „Ателие №1“ и „Ателие №2“ в Жилищна сграда с идентиф. № 68134.1933.1214.1, в УПИ XI – 1214, кв. 74, м.“Манастирски ливади – запад“, р-н „Витоша“- СО, ул.“Акад. Димитър Попов“ № 6

Промените, които са предвидени са изцяло архитектурни, не се засяга конструкцията.

Становището прави заключение, че не се засягат елементите на носещата конструкция и укрепващите срещу хоризонтални сили главни и второстепенни елементи на сградата и не се променят проектните натоварвания. Следователно е запазена проектната носимоспособност на сградата и няма нужда от усилване на конструкцията за носеща способност за вертикални товари и земетръс.

Година на изготвяне 2020г.