Представителна сграда с апартаменти и обслужван, УПИ IІ,кв.41 по плана на КК"Слънчев бряг- изток" - Блокове А, В и С

Код обект: 001.010
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Обектът представлява седем етажна сграда без сутерен, разделена на три тела посредством фуги. Сградата има силно неправилна форма в план следваща границите на парцела. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид фундаментна плача. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са безгредови, като единствено по фасадата има проектирани греди. Покривът е с дървена носеща конструкция.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 13400 м2
Партньори: Съвместно с инж. Красимир Величков