Представителна сграда с апартаменти и обслужван, УПИ III,кв.71 по плана на КК"Слънчев бряг- изток"

Код обект: 001.011
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Обектът представлява пететажна постройка без сутерен. Тя има силно изразена неправилна форма в план, поради което е разделена на три самостоятелни в конструктивно отношение тела. Максималните и размери  са 72.40 / 53.10м и максимална височина 18.73м. Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид на фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са безгредови с греди по контура. Покривът е плосък, направен от стоманобетонна плоча.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 7800 м2
Партньори: Съвместно с инж. Красимир Величков