ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ относно Проект: Сграда със смесена функция – Администрация, Производство и Склад

Код обект: 012.003
Проектни части: Архитектура, Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена
Предназначение: Административна и Промишлена сграда
Кратко описание:

Обект на настоящата разработка е предпроектно проучване за производствено хале

Бяха разработени осем варианта – схеми с различни подпорни разстояния, с различни материали ( сглобяем стоманобетон, стоманена конструкция, смесена конструкция). Всеки от вариантите получи стойност от което инвеститорът успя да се ориентира кой-вариант ще е най-евтин. А разликата в стойностите бе в порядъка на 20% от общата стойност на строителството.

Година на изготвяне 2019г.

Фаза Работен проект

РЗП: 2000 м2