Офисна сграда с жилищна част УПИ I-113, кв. 1, м.Градина - Изток, район Панчарево, София

Код обект: 002.009
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищно сграда

Обществена сграда

Кратко описание: Обектът представлява сграда на 4 етажа и частичен пети, като от тях един сутерен, един партер, два надземни и покрив над стълбищната клетка. Сградата в план е с правилна форма правоъгълник с размери 36,66м/23,68м и максимална височина 15,60. Теренът в рамките на строителното петно е с малка денивелация – максимум 60см. Сградата има смесени функции – подземен гараж и складове, на партерния етаж шоурум, първи надземен етаж – офиси , втори надземен етаж – жилищен и използваем покрив – градина.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонна, рамкова. Основите на сградата са проектирани като тънка фундаментна плоча усилена с ивици във вид на обратни греди под местата на стъпване на вертикалните носещи елементи. Основната дебелина на плочата е 40см, а усилените ивици 80см. Плочите са предимно безгредови, подпрени на стоманобетонно ядро в средата и на стоманобетонни рамки по контура.Вертикалните носещи елементи са във вид на стоманобетонни колони и стоманобетонни стени (диафрагми). Носещата схема е стоманобетонно ядро в средата и стоманобетонни рамки по контура на сградата. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, вкл. причинените от него огъващи моменти и приспадащите им се хоризонтални въздействия. Колоните участват в рамковите конструкции по контура на сградата. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемането на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2011г.

РЗП: 2800 м2