Обслужваща сграда със СПА център и конферентен блок УПИ II кв. 41 в Слънчев бряг хотел към хотел Хризантема

Код обект: 003.016
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Сградата има правилна в план форма с размери на петното в план 37.75м/40.25м. Съдържа един сутерен, партер и два надземни етажа и купол. Максималната височината от терена е 20.13м. Теренът в рамките на строителното петно е почти равен. Подземната част на сградата е позиционирана вътре в парцелът изключая част от западната фасада където е по линия на регулация.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна и метална покривна конструкция. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 50см. Плочите са безгредови тип, с дебелина 22см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривната конструкция е матална рамкова с формата на купол. Металната конструкция е стъпила върху стоманобетонни греди. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2008г.

РЗП: 6250 м2