Магазин - УПИ II, кв.53, м."Враждебна - Юг, София

Код обект: 004.002
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, стоманена
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Сградата има силно неправилна в план форма с височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17,48 м. Съдържа сутерен и 5 надземни етажа. Има частични едностранни еркерни излизания до 150 см. Състои се от две тела – основно тяло с триъгълно форма и допълнително тяло с овална в план форма.

 

Конструкцията на телата е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид на фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са безгредови с греди по контура. Покривът е скатен, направен от стоманобетонна плоча.

В рамките на обекта има проектирана козирка със стоманена носеща конструкция.

Година на проектиране 2005г.

Година на строителство 2007г.

РЗП: 8500 м2