ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР в УПИ VI, имот с идентификатор по КККР 35028.9.246, с. Кабиле, м. Кору дере, община Тунджа, област ЯмболХЕД Марес България / Пазарджик

Код обект: 046.012
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена
Предназначение: Административна и Промишлена сграда
Кратко описание:

Обектът представлява сграда със смесена функция – администрация и складова база. Разделен е на две тела посредством фуга. Максимални размери 31.25/82.00м. Теренът в рамките на петното на сградата е равен. Няма ограничения по периметъра на застрояване.

Конструкцията на административната сграда е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от ивични основи, колони и стени, и безгредови плочи с греди по контура.

Конструкцията на халето е смесена рамкова – стоманобетонни основи и колони, върху които се монтира стоманена покривана конструкция.

Година на проектиране 2018г.

Година на построяване 2019г.

Фаза Работен проект

РЗП: 2000 м2