Къща за гости,УПИ II-3499,3499а,3498 кв.114-ЦГЧ,гр.Габрово

Код обект: 002.008
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Обектът представлява двуетажна еднофамилна къща без сутерен, с усвоено подпокривно пространство. Формата и в план е почти правоъгълна. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид на единични и ивични фундаменти свързани с рандбалки. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите  гредови тип с дебелина 12, 14см. и греди с височина 40см. Покривът е с дървена носеща конструкция

Година на проектиране: 2008г.

Година на построяване: 2009г.

РЗП: 900 м2