Изграждане на солари на покривна плоча на обект: “Жилищна сграда с апартаменти сезонно обитаване, УПИ VII - 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър”

Код обект: 003.028
Проектни части: Конструкции
Предназначение: Становище
Кратко описание: Становището дава заключение, че съществуващата стоманобетонна конструкция на обект “Блок Б в Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване, УПИ VII – 522, кв. 1901,к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър” може да понесе товарите от монтирането на фотоволтаична електроцентрала върху покрива без да има нужда от усилване.

Година на проектиране 2015г.