Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община

Код обект: 002.014
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищно сгродо
Кратко описание: Обектът се състои от 2 самостоятелни тела ,отделени на фуга – високо тяло и басейн. Високото тяло представлява жилищна сграда със сутерен, партер и 3 надземни етажа. Басейна е едноетажна постройка със сутерен. Двете сгради са отделени на фуга 5см.Сградата в план е с неправилна форма близка до правоъгълник. Максималните размери в план са 33,45м/17,05м и максимална височина 14,09.

Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид на гладка фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са безгредови с греди по контура. Покривът е оформен като стоманобетонна черупка стъпила на основно на вертикалните елементи на кота +9,90. Той има контур и почти вертикални стоманобетонни скатове и наклонен под 12О четирискатен покрив.

Година на проектиране: 2016г.

Година на построяване: 2018г.

РЗП: 1500 м2