Жилищна сграда с подземен гараж и магазини в УПИ VIII-1675 кв.46 м. "Манастирски ливади - запад", гр. София

Код обект: 008.006
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има почти правоъгълна в план форма с дължина 24.29 м., широчина 22.54 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17.00 м. Съдържа сутерен партер и пет надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е с денивелация по-малка от 1м. Няма огтраничения по периметъра на сградата.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 60см. Покривната конструкция също е решена като стб. плоча.

Година на проектиране 2006г.

Година на построяване 2007г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 2800 м2