Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м."Манастирски ливади - запад", гр.София

 

Код обект: 014.003
Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда.
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с дължина 26.45 м., широчина 15.04 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 14.05 м. Съдържа пет надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е с приблизително равен.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от смесени плочи(част гредови,част безгредови) , колони и ст.б. диафрагми.

Година на проектиране 2007г.

Година но построяване 2008г.

РЗП: 1740 м2
Партньори:  Съвместно с инж.Лора Йорданова (ВиК), инж. Светла Илиева (ОВиК), инж.Владимир Дойчев (ЕЛ), инж. Георги Митрев (Геодезия)