Жилищна сграда с офис, ски- работилница и подземен гараж УПИ XI- 253, кв.58 по плана на гр. София, кв. Бояна

Код обект: 008.007
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има почти правоъгълна в план форма с дължина 32.74 м., широчина 20.46 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 14.00 м. Съдържа пет надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е с деневилация приблизително равен.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от смесени плочи(част гредови,част безгредови) , колони и стоманобетонни диафрагми.

Година на проектиране 2005г.

Година на построяване 2006г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 2500 м2