Жилищна сграда с офис и подземен гараж в УПИ XXVIII - 761 , кв. 10, м. ж.к. "Карпузица", гр. София

Код обект: 008.010
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

ОСградата има неправилна в план форма заградена в петно с дължина 35.60 м., широчина 20.65 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 14.20 м. Съдържа сутерен партер и 3 надземни етажа и използваемо под покривно пространство. Теренът в рамките на строителното петно е с максимална денивелация около 2.50м.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 50см. Покривът е плосък с частично скатни участъци и греди по контура на равната част ,също от стоманобетоk.

Година на проектиране 2007г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 3500 м2