ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София

 

Код обект: 014.008
Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда.
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с дължина 32.35м и широчина 21.35м. Съдържа сутерен с подземни гаражи, партер с офиси и четири надземни етажа.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и ст.б. диафрагми.
Година на проектиране 2008г.
Година на построяване 2009г.

РЗП: 2590 м2
Партньори:  Съвместно с инж.Лора Йорданова (ВиК), инж. Светла Илиева (ОВиК), инж.Владимир Дойчев (ЕЛ), инж. Георги Митрев (Геодезия)