Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XIII-16 , кв.255 , местн.”Павлово-Бъкстон-Триъгълника”,гр. София

Код обект: 011.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с размери на петното в план 30.14м/34.50м. Съдържа един сутерен, партер и девет надземни етажа. Максималната височината от терена е 29.10м. Теренът в рамките на строителното петно е почти равен. Подземната част на сградата е позиционирана по линиите на регулация, но няма ограничения в застрояването (съседни сгради).

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени.Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 50см. С цел оставане в границите на парцела при изкопните работи е предвидено укрепване на стените на строителната яма посредством стоманени пилоти и дървени талпи,стоманените профили в последствие ще се вградят в сутеренните стени. Покривната конструкция също е решена като стб. плоча.

Година на проектиране 2008г.

Година на построяване 2010г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 7300 м2