ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“

Код обект: 008.016
Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът има сравнително правоъгълна в план форма, с максимални размери 12,01/10,57 м. Съдържа партерен етаж (гаражи – кота бетон -0.05), 4 надземни етажа (жилищни – коти бетон +2.70 до +11.25) и покрив (+14.10).

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени.Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 50см. Покривът е плосък с частично скатни участъци и греди по контура на равната част ,също от стоманобетон (кота+14.10).

Година на проектиране 2018г.

Година на построяване 2019г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 720 м2